• 7,62 x 51 mm. FMJ BT (308 Win)

    Патрони, калибър 7,62х51 мм. FMJ BT (308 Win), налични в складовете ни в София. Маса: 10,9 гр./168 gr. Начална скорост – V0 (по сертификат): 800 м./сек […]